Konsumentverket byter diariesystem.
Med anledning av detta kan det från och med torsdag 28 mars att kunna bli fördröjningar vid utlämnande av handlingar. Anmälningar inkomna efter 25 mars kommer inte att synas här. Denna sida kommer att stängas inom kort. Det nya diariet kommer att kunna nås från Konsumentverkets webbplats, men till dess att det finns på plats är du välkommen att kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se om du önskar utlämning av handlingar.

Anmälningar och ärenden

Här kan du söka bland våra anmälningar och ärenden som vi har registrerat efter den 1 januari 2011.


Bild på mötesklubba

Anmälningar Konsumentverket

Här finns alla anmälningar som kommer till Konsumentverket Anmälningarna är en viktig del av vår omvärldsbevakning och du kan se vilka som resulterar i att vi öppnar ett tillsynsärende.

Anmälningar som rör farliga varor eller tjänster resulterar alltid i ärenden.

Ärenden Konsumentverket

Här finns tillsynsärenden, men även ärenden gällande ansökningar om organisationsstöd, remisser och branschöverenskommelser. Administrativa och sekretessbelagda ärenden samt förfrågningar är inte sökbara i diariet.

Ärenden Konsument Europa

Här finns förfrågningar som kommit in till Konsument Europas rådgivande verksamhet. Det är frågor inför köp, eller efter att problem uppstått med en vara eller tjänst. Konsument Europa bedriver inte tillsynsverksamhet.

Kontakt

För att läsa anmälningar och ärenden i sin helhet, måste du begära ut dem från vår registratur. Din begäran skickas till konsumentverket@konsumentverket.se. Handlingarna genomgår en sekretessprövning innan de lämnas ut. Konsumentverket tillämpar avgiftsförordningen SFS 1992:191.

Konsumentverkets växel nås på 0771-42 33 00