Sökresultat - diarieförda ärenden Konsumentverket

Sida: 1/50  Träff 1 - 10 av 500.  Maxgräns 500 poster.
Diarienr. Ärendemening Enhet Företag/part Reg.dat Avsl.dat
2019/000344  Lekland på Bergvik köpcenter med bågar som står för nära  Produktsäkerhet  RODECO AB  2019-03-26   
2019/000340  Angående bristande reklamidentifiering  Rättsenhet 2  Simon Sköld  2019-03-25   
2019/000339  Underlag del 1 till fördelning av myndighetsuppgifter, tillsyn av drönare  Produktsäkerhet  Transportstyrelsen  2019-03-25   
2019/000338  SIS-Remiss 18270 Monteringsverktyg  Produktsäkerhet  SIS, Swedish Standards Institute  2019-03-22   
2019/000337  Marknadsföring och avtalsvillkor gällande kreditavtal  Rättsenhet 2  Wästgöta Finans AB  2019-03-22   
2019/000336  Angående avtalsvillkor för kort med kreditfunktion  Rättsenhet 2  Nordea Bank AB  2019-03-21   
2019/000334  Kvarstad i mål om utdömande av vite och vissa andra ändringar i marknadsföringslagen  Administrativa enheten  Finansdepartementet  2019-03-21   
2019/000333  Marknadsföring av elektroniska cigaretter på internet   Rättsenhet 1  Ecoswe AB  2019-03-20   
2019/000332  Marknadsföring av kredit  Rättsenhet 2  Klarna AB  2019-03-20   
2019/000330  Angående marknadsföring av spel (vilseledande påståenden)  Rättsenhet 1  Viral Interactive Ltd  2019-03-20   

 1
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50