Sökresultat - anmälningar Konsumentverket

Sida: 1/21  Träff 1 - 10 av 201.  Maxgräns 500 poster.
Diarienr Dok id Dokumentmening Företag/part Datum
  314967  Oskäliga avtalsvillkor i samband med uppsägning av avtal  Viasat  2016-05-19 
  313331  Oskäliga avtalsvillkor gällande bindningstider. Varans kvalitet motsvarar inte vad som avtalats   Viasat   2016-04-25 
  313174  Oskäliga avtalsvillkor gällande bindningstider för abonnemang  Viasat   2016-04-21 
  311923  Oskäligt avtalsvillkor gällande uppsägning av abonnemang. Komplettering fins på dokid 313308, 313728  Viasat  2016-04-05 
  311531  Negativ avtalsbindning av TV abonnemang   Viasat   2016-03-30 
  311435  Oskäliga avtalsvillkor, bristand ångerrätt.   Viasat  2016-03-30 
  311214  Vilseledande marknadsföring av bredbandstelefoni  Viasat  2016-03-24 
  310053  Oskäliga avtalsvillkor gällande uppsägningstid  Viasat  2016-03-09 
  309911  Vilseledande marknadsföring gällande kanalinnehåll   Viasat   2016-03-08 
  308640  Vilseledande marknadsföring av tv abonnemang  Viasat  2016-02-22 

 1
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21